Hỗ trợ: xetienchuyen247@gmail.com  Điện thoại: 1900 0370

1000đ/phút - Phục vụ 24/7

Taxi Đường Dài Giá Rẻ - Dịch Vụ Taxi Đi Tỉnh Giá Rẻ - TaxiGo

Chúng tôi luôn kết nối khách hàng với xe chạy rỗng chiều về, để thu xếp chuyến đi AN TOÀN- SANG TRỌNG – TIẾT KIỆM...

 

 

Tp. Hà Nội - Tp. Phủ Lý

65 km
Phí cầu đường: 40.000đ - 70.000đ
520.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Phủ Lý

Phí cầu đường: 40.000đ - 70.000đ
Quãng Đường: 65 km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 520.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Nam Định

85 km
Phí cầu đường: 115.000đ
680.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Nam Định

Phí cầu đường: 115.000đ
Quãng Đường: 85 km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 680.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Ninh Bình

95 Km
Phí cầu đường: 115.000đ
760.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Ninh Bình

Phí cầu đường: 115.000đ
Quãng Đường: 95 Km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 760.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Thái Bình

106 km
Phí cầu đường: 135.000đ
850.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Thái Bình

Phí cầu đường: 135.000đ
Quãng Đường: 106 km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 850.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Hải Dương

58 km
Phí cầu đường: 45.000đ - 100.000đ
460.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Hải Dương

Phí cầu đường: 45.000đ - 100.000đ
Quãng Đường: 58 km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 460.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Hải Phòng

110 km
Phí cầu đường: 100.000đ - 220.000đ
880.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Hải Phòng

Phí cầu đường: 100.000đ - 220.000đ
Quãng Đường: 110 km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 880.000đ

Tp. Hà Nội - Đồ Sơn

120 Km
Phí cầu đường: 220.000đ
960.000đ

Tp. Hà Nội - Đồ Sơn

Phí cầu đường: 220.000đ
Quãng Đường: 120 Km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 960.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Hạ Long

165km
Phí cầu đường: 70.000đ
1.200.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Hạ Long

Phí cầu đường: 70.000đ
Quãng Đường: 165km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 1.200.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Bắc Ninh

40 Km
Phí cầu đường: 35.000đ
320.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Bắc Ninh

Phí cầu đường: 35.000đ
Quãng Đường: 40 Km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 320.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Bắc Giang

65 km
Phí cầu đường: 35.000đ
520.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Bắc Giang

Phí cầu đường: 35.000đ
Quãng Đường: 65 km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 520.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Thái Nguyên

80 km
Phí cầu đường: 20.000đ
670.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Thái Nguyên

Phí cầu đường: 20.000đ
Quãng Đường: 80 km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 670.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Tuyên Quang

130 km
Phí cầu đường: 150.000đ
1.040.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Tuyên Quang

Phí cầu đường: 150.000đ
Quãng Đường: 130 km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 1.040.000đ
Đăng ký nhận tin tức khuyến mãi, thông tin chuyến đi mỗi ngày
Top