Hỗ trợ: xetienchuyen247@gmail.com  Điện thoại: 1900 0370

1000đ/phút - Phục vụ 24/7

Taxi Đường Dài Giá Rẻ - Dịch Vụ Taxi Đi Tỉnh Giá Rẻ - TaxiGo

Chúng tôi luôn kết nối khách hàng với xe chạy rỗng chiều về, để thu xếp chuyến đi AN TOÀN- SANG TRỌNG – TIẾT KIỆM...

 

 

Tp. Hà Nội - Tp. Hưng Yên

65 km
Phí cầu đường: 40.000đ
520.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Hưng Yên

Phí cầu đường: 40.000đ
Quãng Đường: 65 km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 520.000đ

Tp. Thanh Hóa - Tp.Hà Nội

165 km
Phí cầu đường: 150.000đ
1.320.000đ

Tp. Thanh Hóa - Tp.Hà Nội

Phí cầu đường: 150.000đ
Quãng Đường: 165 km
Điểm đón: Tp. Thanh Hóa
Giá tiền: 1.320.000đ

Tp. Hà Nội - Vĩnh Phúc

60 km
Phí cầu đường: 20.000đ
480.000đ

Tp. Hà Nội - Vĩnh Phúc

Phí cầu đường: 20.000đ
Quãng Đường: 60 km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 480.000đ

Tp. Hà Nội - Tx. Phú Thọ

90 km
Phí cầu đường: 90.000đ
810.000đ

Tp. Hà Nội - Tx. Phú Thọ

Phí cầu đường: 90.000đ
Quãng Đường: 90 km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 810.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Yên Bái

160 km
Phí cầu đường: 130.000đ
1.280.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Yên Bái

Phí cầu đường: 130.000đ
Quãng Đường: 160 km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 1.280.000đ

Tp. Hà Nội - Sapa

300 km
Phí cầu đường: 600.000đ
2.400.000đ

Tp. Hà Nội - Sapa

Phí cầu đường: 600.000đ
Quãng Đường: 300 km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 2.400.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Hoà Bình

80 km
Phí cầu đường: 35.000đ
640.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Hoà Bình

Phí cầu đường: 35.000đ
Quãng Đường: 80 km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 640.000đ

Tp. Hà Nội - Biển Sầm Sơn

175 Km
Phí cầu đường: 150.000đ
1.400.000đ

Tp. Hà Nội - Biển Sầm Sơn

Phí cầu đường: 150.000đ
Quãng Đường: 175 Km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 1.400.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Vinh

297 km
Phí cầu đường: 280.000đ
2.400.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Vinh

Phí cầu đường: 280.000đ
Quãng Đường: 297 km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 2.400.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Cửa Lò

290 Km
Phí cầu đường: 280.000đ
2.320.000đ

Tp. Hà Nội - Tp. Cửa Lò

Phí cầu đường: 280.000đ
Quãng Đường: 290 Km
Điểm đón: Tp. Hà Nội
Giá tiền: 2.320.000đ

TP.Hà Nội - Đại Lải

50km
Phí cầu đường: 0
450.000đ

TP.Hà Nội - Đại Lải

Phí cầu đường: 0
Quãng Đường: 50km
Điểm đón: TP.Hà Nội
Giá tiền: 450.000đ

Hà Nội - Asean Resort

45km
Phí cầu đường: 0
400.000đ

Hà Nội - Asean Resort

Phí cầu đường: 0
Quãng Đường: 45km
Điểm đón: Hà Nội
Giá tiền: 400.000đ
Đăng ký nhận tin tức khuyến mãi, thông tin chuyến đi mỗi ngày
Top