Hỗ trợ: xetienchuyen247@gmail.com  Điện thoại: 1900 0370

1000đ/phút - Phục vụ 24/7

Taxi Tuyến Huyện

Taxi Hà Nội về huyện Vũ Thư, Thái Bình xe 4 chỗ: 800,000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về huyện Vũ Thư, Thái Bình xe 5 chỗ:…
Xem thêm
Taxi Hà Nội về huyện Tiền Hải, Thái Bình xe 4 chỗ: 1,000,000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về huyện Tiền Hải, Thái Bình xe 5 chỗ:…
Xem thêm
Taxi Hà Nội về huyện Thái Thụy, Thái Bình xe 4 chỗ: 1,040,000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về huyện Thái Thụy, Thái Bình xe 5 chỗ:…
Xem thêm
Taxi Hà Nội về huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình xe 4 chỗ: 720,000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình xe 5 chỗ:…
Xem thêm
Taxi Hà Nội về Kiến Xương, Thái Bình xe 4 chỗ: 960,000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về Kiến Xương, Thái Bình xe 5 chỗ: 1,080,000vnđ (Xe…
Xem thêm
Taxi Hà Nội về huyện Hưng Hà, Thái Bình xe 4 chỗ: 680,000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về huyện Hưng Hà, Thái Bình xe 5 chỗ:…
Xem thêm
Taxi Hà Nội về huyện Đông Hưng, Thái Bình xe 4 chỗ: 840,000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về huyện Đông Hưng, Thái Bình xe 5 chỗ:…
Xem thêm
Đăng ký nhận tin tức khuyến mãi, thông tin chuyến đi mỗi ngày
Top