Hỗ trợ: xetienchuyen247@gmail.com  Điện thoại: 1900 0370

1000đ/phút - Phục vụ 24/7

Taxi Tuyến Huyện

Taxi Hà Nội về Ý Yên, Nam Định xe 4 chỗ: 680,000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về Ý Yên, Nam Định xe 5 chỗ: 765,000vnđ (Xe…
Xem thêm
Taxi Hà Nội về Vụ Bản, Nam Định xe 4 chỗ: 800,000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về Vụ Bản, Nam Định xe 5 chỗ: 900,000vnđ (Xe…
Xem thêm
Taxi Hà Nội về Nghĩa Hưng, Nam Định xe 4 chỗ: 1,040,000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về Nghĩa Hưng, Nam Định xe 5 chỗ: 1,170,000vnđ (Xe…
Xem thêm
Taxi Hà Nội về Nam Trực, Nam Định xe 4 chỗ: 840,000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về Nam Trực, Nam Định xe 5 chỗ: 945,000vnđ (Xe…
Xem thêm
Taxi Hà Nội về Mỹ Lộc, Nam Định xe 4 chỗ: 660,000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về Mỹ Lộc, Nam Định xe 5 chỗ: 740,000vnđ (Xe…
Xem thêm
Taxi Hà Nội về Trực Ninh, Nam Định xe 4 chỗ: 920,000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về Trực Ninh, Nam Định xe 5 chỗ: 1,035,000vnđ (Xe…
Xem thêm
 Taxi Hà Nội về Xuân Trường, Nam Định xe 4 chỗ: 960,000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về Xuân Trường, Nam Định xe 5 chỗ: 1,080,000vnđ (Xe…
Xem thêm
Đăng ký nhận tin tức khuyến mãi, thông tin chuyến đi mỗi ngày
Top