Hỗ trợ: xetienchuyen247@gmail.com  Điện thoại: 1900 0370

1000đ/phút - Phục vụ 24/7

Xe tìm khách
Khởi hành: Nội Bài
Điểm đến: TP.Hải Phòng
Giá tiền: 1.150.000đ
Loại xe: 2
Xuất phát: ngày
Thời gian: 140km
Khởi hành: Nội Bài
Điểm đến: Tuần Châu, Hạ Long
Giá tiền: 1,350.000đ
Loại xe: 2
Xuất phát: ngày
Thời gian: 165km
Khởi hành: TP.Hà Nội
Điểm đến: Tràng An, Bái Đính
Giá tiền: 900.000đ
Loại xe: 5 chỗ
Xuất phát: ngày
Thời gian: 100km
Khởi hành: TP.Hà Nội
Điểm đến: Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên
Giá tiền: 650.000đ
Loại xe: 5 chỗ
Xuất phát: ngày
Thời gian: 75km
Khởi hành: TP.Hà Nội
Điểm đến: Tam Đảo
Giá tiền: 700.000đ
Loại xe: du lịch 5 chỗ
Xuất phát: ngày
Thời gian: 75km
Khởi hành: TP.Hà Nội
Điểm đến: Chùa Hương
Giá tiền: 650.000đ
Loại xe: du lịch 5 chỗ
Xuất phát: ngày
Thời gian: 70km
Đăng ký nhận tin tức khuyến mãi, thông tin chuyến đi mỗi ngày
Top