Hỗ trợ: xetienchuyen247@gmail.com  Điện thoại: 1900 0370

1000đ/phút - Phục vụ 24/7

Xe tìm khách
Khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Chùa Bái Đính
Giá tiền: 900.000đ
Loại xe: Du lịch 5 chỗ
Xuất phát: ngày
Thời gian: 100km
Khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Asean Resort
Giá tiền: 400.000đ
Loại xe: Du lịch 5 chỗ
Xuất phát: ngày
Thời gian: 45km
Khởi hành: TP.Hà Nội
Điểm đến: Đại Lải
Giá tiền: 450.000đ
Loại xe: 5 chỗ
Xuất phát: ngày
Thời gian: 50km
Khởi hành: TP.Hà Nội
Điểm đến: Vườn Quốc gia Ba Vì
Giá tiền: 600.000đ
Loại xe: 5 chỗ
Xuất phát: ngày
Thời gian: 70km
Khởi hành: Tp. Hà Nội
Điểm đến: Tp. Cửa Lò
Giá tiền: 2.320.000đ
Loại xe: 280.000đ
Xuất phát: ngày
Thời gian: 290 Km
Khởi hành: Tp. Hà Nội
Điểm đến: Tp. Vinh
Giá tiền: 2.400.000đ
Loại xe: 280.000đ
Xuất phát: ngày
Thời gian: 297 km
Đăng ký nhận tin tức khuyến mãi, thông tin chuyến đi mỗi ngày
Top